XE THÙNG KÍN HINO XZU720 3,5 TẤN

XE THÙNG KÍN HINO XZU720 3,5 TẤN

XE TẢI THÙNG KÍN XE THÙNG KÍN HINO XZU720 3,5 TẤN Giá: Call THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model   HINO XZU720 Trọng tải cho phép kg 3.490 Trọng luợng toàn bộ kg  7.500 Số chỗ ngồi    03 Động cơ   N04C-WK EURO 4, Động cơ diesel 4 kỳ, 4 máy tuabin tăng nạp Thể tích […]

XE TẢI THÙNG KÍN CỬA LÙA HINO FL8JW7A 15 TẤN

XE TẢI THÙNG KÍN CỬA LÙA HINO FL8JW7A 15 TẤN

XE TẢI THÙNG KÍN XE TẢI THÙNG KÍN CỬA LÙA HINO FL8JW7A 15 TẤN Giá: Call THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model   HINO FL8JW7A thùng kín inox 3 cửa Trọng tải cho phép kg 14.000 Trọng luợng toàn bộ kg  24.000 Số chỗ ngồi    03 Động cơ   J08E-WD EURO 4, Động cơ diesel 4 […]

XE TẢI THÙNG KÍN HINO FL8JW7A 15 TẤN

XE TẢI THÙNG KÍN HINO FL8JW7A 15 TẤN

XE TẢI THÙNG KÍN XE TẢI THÙNG KÍN HINO FL8JW7A 15 TẤN Giá: Call THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model   HINO FL8JW7A thùng kín inox 3 cửa Trọng tải cho phép kg 14.150 Trọng luợng toàn bộ kg  24.000 Số chỗ ngồi    03 Động cơ   J08E-WD EURO 4, Động cơ diesel 4 kỳ, 6 […]

XE TẢI THÙNG KÍN DUSTRO XZU352L 3,5 TẤN

XE TẢI THÙNG KÍN DUSTRO XZU352L 3,5 TẤN

XE TẢI THÙNG KÍN XE TẢI THÙNG KÍN DUSTRO XZU352L 3,5 TẤN Giá: Call THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model   HINO XZU352L Trọng tải cho phép kg 3.490 Trọng luợng toàn bộ kg  7.200 Số chỗ ngồi    03 Động cơ   N04C-VC EURO 4, Động cơ diesel 4 kỳ, 4 máy tuabin tăng nạp Thể […]

XE TẢI THÙNG KÍN HINO XZU650 1,65 TẤN

XE TẢI THÙNG KÍN HINO XZU650 1,65 TẤN

XE TẢI THÙNG KÍN XE TẢI THÙNG KÍN HINO XZU650 1,65 TẤN Giá: Call THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model   HINO XZ650 Trọng tải cho phép kg 1.650 Trọng luợng toàn bộ kg  4.875 Số chỗ ngồi    03 Động cơ   N04C-WJ EURO 4, Động cơ diesel 4 kỳ, 4 máy tuabin tăng nạp Thể […]

XE TẢI THÙNG KÍN HINO FC9JLTC 6,6 TẤN

XE TẢI THÙNG KÍN HINO FC9JLTC 6,6 TẤN

XE TẢI THÙNG KÍN XE TẢI THÙNG KÍN HINO FC9JLTC 6,6 TẤN Giá: Call THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model   HINO FC9JLTC Trọng tải cho phép kg 6.100 Trọng luợng toàn bộ kg  11.000 Số chỗ ngồi    03 Động cơ   J05E-UA EURO 4, Động cơ diesel 4 kỳ, 6 máy tuabin tăng nạp Thể […]

XE THÙNG KÍN HINO FG8JT7A 8 TẤN

XE THÙNG KÍN HINO FG8JT7A 8 TẤN

XE TẢI THÙNG KÍN XE THÙNG KÍN HINO FG8JT7A 8 TẤN Giá: Call THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model   HINO FG8JT7A Trọng tải cho phép kg 7.350 Trọng luợng toàn bộ kg  15.250 Số chỗ ngồi    03 Động cơ   J08E-WE EURO 4, Động cơ diesel 4 kỳ, 6 máy tuabin tăng nạp Thể tích […]

XE THÙNG KÍN HINO FG8JT7A UTRALONG 7 TẤN

XE THÙNG KÍN HINO FG8JT7A UTRALONG 7 TẤN

XE TẢI THÙNG KÍN XE THÙNG KÍN HINO FG8JT7A UTRALONG 7 TẤN Giá: Call THÔNG SỐ KỸ THUẬT Model   HINO FG8JT7A Utralong Trọng tải cho phép kg 7.100 Trọng luợng toàn bộ kg  15.200 Số chỗ ngồi    03 Động cơ   J08E-WE EURO 4, Động cơ diesel 4 kỳ, 6 máy tuabin tăng nạp […]